INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Společnost Focus agency s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy) ohledně provozu a zobrazování obsahu mobilní aplikace.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1.      Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Focus agency s.r.o., se sídlem Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 262 12 722, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 80183 (dále jen jako „správce“).

1.2.      Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, adresa elektronické pošty info@aktivneazdrave.cz, telefon 602 119 126.

1.3.      Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1.      Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.      Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy (či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy) ohledně provozu a zobrazování obsahu mobilní aplikace.

3.2.      Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1.      Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.      Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující pro správce v souladu s pokyny správce (zpracovatelé osobních údajů) technické služby, včetně provozu software (aplikace) a ukládání dat.

5.2.      Příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

5.3.      Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1.      Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2.      Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.3.      Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

7. Používání údajů v rámci služby Health Connect

7.1.      Používání informací získaných ze služby Health Connect bude v souladu se zásadami oprávnění služby Health Connect, včetně požadavků na omezené používání.

8. POUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V RÁMCI SLUŽBY GOOGLE

8.1. Používání informací získaných aplikací Aktivně a zdravě z rozhraní Google API, bude probíhat v souladu se Zásadami používání dat uživatelů služeb Google API, včetně požadavků na omezené používání.