Zdravotní kalkulačky odborné podklady: MUDr. Petr Hlavatý, PhD. PhDr. Karolína Hlavatá, PhD.

Kalkulačka VÝPOČET KLIDOVÉHO METABOLISMU (Resting Metabolic Rate)

Klidový energetický výdej (Resting Energy Expediture nebo-li Resting Metabolic Rate) je výdej energie, kterou spotřebujeme při dýchání, pro udržení krevního oběhu, tělesné teploty a pro mozkovou činnost.

Znalost výše klidového energetického výdeje je důležitá pro stanovení celkového energetického příjmu. Pro výpočet BMR pomocí rovnic se nečastěji používá Harrisova- Benedictova rovnice v úpravě dle Mifflina et al. (1990).


Nejčastější dotazy:

Jaký je rozdíl mezi termínem bazální metabolismus a termínem klidový metabolismus?

Bazální metabolismus (BMR, basal metabolic rate) je metabolismus stanovený v absolutním klidu, při pokojové teplotě (v termoneutrální zóně) a 12-14 hodin po posledním jídle. Hodnota BMR klesá ve spánku asi o 10 % a při dlouhodobém hladovění může klesnout až o 40 %.

Podmínky pro stanovení bazálního metabolismu jsou přísné a lze je jen těžko dodržet, proto se většinou stanovuje „klidový energetický metabolismus“ (resting metabolic rate). Tyto hodnoty udávají energetický výdej osoby v tělesném klidu a nejméně 2 hodiny po posledním jídle. Jsou asi o 10 % vyšší než hodnoty BMR.

Jak zjistím, jestli je můj metabolismus v normě?

Pomocí kalkulačky pro výpočet klidového metabolismu zjistíte, jaká by měla být pro vás odpovídající úroveň klidového metabolismu. Pokud chcete zjistit vaši skutečnou hodnotu, je nutné nechat si změřit klidový metabolismus na specializovaném pracovišti. K měření se používá metod nepřímé kalorimetrie. Na základě toho zjistíte, zda je naměřená hodnota v souladu s vypočítanou hodnotou.

Co dělat pro podporu klidového metabolismu?

Především nedodržovat nesmyslné diety, které vedou k úbytku svalové hmoty nebo nutí organismus pracovat na úsporný režim. Takže žádné hladovky, jednodruhové diety (vajíčková, grepová atp.), ale vyvážená strava. Mohlo by se zdát, že dobrým řešením jsou vysokobílkovinné, bezsacharidové diety, ale i na nedostatek sacharidů tělo reaguje poklesem bazálního metabolismu. Pokud chcete hubnout, mělo by se jednat o pozvolný hmotnostní úbytek, nejlépe do 1 kg týdně.

Jsem v období menopauzy a prý se snižuje i klidový metabolismus, je možné se tomu nějak bránit?

Uvádí se, že klidový metabolismus u žen ve věkovém rozmezí 20 – 40 let se prakticky nemění, ovšem mezi 40-50 rokem dochází k poměrně rychlému propadu, resp. zpomalení, v průměru o 15 %. Období menopauzy je pro udržení tělesné hmotnosti obtížné a je považováno za kritické období nárůstu hmotnosti (pozn. kritickými obdobími se rozumí období, kdy je ženy náchylnější k vzestupu hmotnosti – např. puberta, těhotenství, kojení).

V období přechodu a po něm je nutné více hlídat jídelníček. Lehce snížit energetický příjem, jíst pravidelně, aby se zabránilo případnému přejídání z hladu, mít v jídelníčku dostatek bílkovin pro svaly a věnovat se pohybu. Pravidelná a různorodá pohybová aktivita je vedle skladby stravy tím nejdůležitějším aspektem.Vyzkoušejte si i další kalkulačky:

Kalorické tabulky - vyhledávání potravin
Kalorické tabulky - zápis jídelníčku
Test zdraví a kondice
Dotazník příznaků deprese, úzkosti a stresu
Kalkulačka BMI
Kalkulačka kardiovaskulární onemocnění
Kalkulačka pro odhad celkového energetického výdeje
Kalkulačka tepové frekvence
Kalkulačka WHR
Percentilové grafy děti 0-18 let
Kalkulačka rizika cukrovky 2. typu
mzčr

Tento materiál vznikl za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.