Zdravotní kalkulačky odborné podklady: MUDr. Petr Hlavatý, PhD. PhDr. Karolína Hlavatá, PhD.

Vypočítejte si svůj BMI

Je jasné, že jak příliš nízká, tak nadměrná hmotnost zdraví nepřispívá. K posouzení, jaká je vaše hmotnost ve vztahu ke zdravotním rizikům, se nejčastěji používá BMI (body mass index). Hodnota BMI se vypočítá podle vzorce:

BMI = tělesná hmotnost (kg) / tělesná výška (m)2

nebo použitím naší kalkulačky.

Pro posouzení hmotnosti u osob mladších 18 let a u dětí se používají percentilové grafy. Základem je sice výpočet BMI, ale vždy musí být zohledněn i věk. Percentilové grafy jsou součástí očkovacího průkazu dítěte nebo je najdete na našich stránkách.

KlasifikaceBMIRiziko zdrav. komplikací
podváha < 18,5 mírně zvýšené
normální váha 18,5 – 24,9 nízké riziko
nadváha 25 – 29,9 mírně zvýšené
obezita I. stupně 30,0 – 34,9 středně zvýšené
obezita II. stupně 35,0 – 39,9 velmi zvýšené
obezita III. stupně ≥ 40 vysoké


Upozornění:

BMI však nepředstavuje přesnou metodu umožňující stanovení obsahu tuku v těle. Např. ženy a starší lidé mají při stejném BMI vyšší podíl tukové tkáně než muži a mladší osoby. Vysoké hodnoty mohou být také zjištěny u sportovců s vysokým podílem svalové hmoty. Ke stanovení procenta tělesného tuku se v praxi nejčastěji používá antropometrických metod (například měření obvodů pasu a boků) nebo bioelektrické impedance*).

*) Bioelektrická impedance umožňuje určit vedle tukové a beztukové hmoty i množství vody v organizmu. Metoda je založena na měření odporu těla při průchodu proudu s nízkou amplitudou a vysokou frekvencí.

Nejmenší riziko zdravotních komplikací je při hodnotách BMI 18,5 – 24,9. V tomto rozmezí by se měla vaše hmotnost pohybovat po většinu života. Počítejte ale s tím, že s věkem stoupá množství tukové tkáně. Proto je nesmyslné chtít v šedesáti letech vážit to samé, co při svatebním obřadu před čtyřiceti lety.

Nejčastější dotazy:

Jak je měření BMI přesné?

Měření BMI může být nepřesné u sportovců, kteří mají vyšší zastoupení svalové hmoty. U nich pak vycházejí vyšší hodnoty BMI, přestože podíl tuku mají nízký a celkově jim nehrozí rizika spojená s nadváhou nebo obezitou. Nevýhodou BMI je tedy to, že nezohledňuje složení těla.

Co je BMI?

Jedná se o váhově-výškový index, který posuzuje hmotnost vzhledem ke zdravotním rizikům. Při posuzování hodnot BMI u dětí je třeba používat i percentilové grafy váhy a výšky, přičemž za nadváhu je považováno BMI nad 90. percentil, za obezitu BMI nad 97. percentil.

Jaká zdravotní rizika hrozí při vysoké hodnotě BMI?

Platí, že čím vyšší hodnota BMI, tím se rizika komplikací zvyšují. U obezity III. stupně, což je BMI nad 40, jsou rizika již velmi vysoká a v podstatě zhubnout znamená žít. Obezita se pojí s celou řadou zdravotních komplikací, příkladem jsou nemoci srdce a cév, vysoký krevní tlak, cukrovka 2. typu, vysoké hladiny cholesterolu a krevních tuků, vysoké hladiny kyseliny močové, dušnost a syndrom spánkové apnoe spojený s rizikem arytmií a náhlé smrti, poškození jater v důsledku hromadění tuku, gynekologické komplikace, zvýšené riziko některých typů nádorů, deprese. Výčet by ještě mohl pokračovat, je tedy jasně patrné, že obezita jako taková je závažná nemoc, která je riziková především svými komplikacemi.

Jaká zdravotní rizika hrozí při nízké hodnotě BMI

Příliš nízká tělesná hmotnost není pro zdraví také ideální, přestože současným ideálem krásy je stále vyhublá postava. Nízká hmotnost může značit podvýživu nebo být znakem poruch příjmu potravy. Důsledkem nízké hmotnosti bývá zimomřivost, horší kvalitu nehtů, vlasů, poruchy srdečního rytmu, chybění menstruace u dívek a žen, neplodnost, zvýšený růst ochlupení nebo osteoporóza.


Vyzkoušejte si i další kalkulačky:

Kalorické tabulky - vyhledávání potravin
Kalorické tabulky - zápis jídelníčku
Test zdraví a kondice
Dotazník příznaků deprese, úzkosti a stresu
Kalkulačka kardiovaskulární onemocnění
Kalkulačka klidového metabolismu
Kalkulačka pro odhad celkového energetického výdeje
Kalkulačka tepové frekvence
Kalkulačka WHR
Percentilové grafy děti 0-18 let
Kalkulačka rizika cukrovky 2. typu
mzčr

Tento materiál vznikl za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.