Nárok má každý pojištěný

Na preventivní prohlídky má nárok každý pojištěnec registrovaný u některé ze zdravotních pojišťoven. Tyto vyšetření provádí registrující lékař – praktik, stomatolog nebo gynekolog. Přesné časové rozmezí a obsah preventivních prohlídek stanoví vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 70/2012 Sb. Víte, na jaké vyšetření a jak často máte nárok?

Preventivní prohlídka u praktického lékaře 1x za 2 roky

Její součástí je změření tlaku, vyšetření moči, koncentrace tuků v krvi či kontrola hladiny cukru v krvi. Lékař se také bude zajímat o onemocnění v rodině, na vaše dřívější onemocnění a předpokládaná zdravotní rizika. Při preventivní prohlídce by měl být orientačně vyšetřen také zrak a sluch, štítná žláza, hlavní skupiny uzlin a stav žil a tepen na dolních končetinách. Součástí prohlídky je dále:

  • Vyšetření koncentrace celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu, LDL-cholesterolu, triacylglycerolů a hladiny cukrů a hladiny tuku v krvi.
  • Vyšetření funkce ledvin ve čtyřletých intervalech u pacientů nad 50 let věku, kteří trpí diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi.
  • Od 40. roku věku každé 4 roky vyšetření EKG.
  • U mužů od 50. roku vyšetření krve na PSA – prostatický specifický antigen.
  • V rámci onkologické prevence vyšetření znamének.

Gynekologická preventivní prohlídka 1x za rok

Ženský lékař vás vyšetří pomocí zrcadel a pohmatem. Součástí preventivní prohlídky je v rámci screeningu karcinomu děložního čípku odběr vzorků z děložního čípku k cytologickému vyšetření. Prohlídku by měli každý rok absolvovat dívky a ženy po dovršení 15ti let a z obliga nejsou ani dámy po menopauze, preventivní prohlídky se jich týkají také, v jejich těle probíhají hormonální změny, které by měly být pod kontrolou odborníka.

Stomatologická prohlídka 2x za rok

Stomatologická prohlídkaJejím obsahem by mělo být vyšetření stavu chrupu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a nácvik ústní a zubní hygieny. Případně vám může lékař doporučit návštěvu dentální hygienistky. První zubní preventivní prohlídky by mělo dítě absolvovat už v prvním roce života, mezi 6. a 12. měsícem.

  • V ČR navíc existují tři organizované programy screeningu zhoubných nádorů, které na preventivní prohlídky navazují a jejichž cílem je včasný záchyt zhoubných nádorů. Patří sem nádory tlustého střeva a konečníku, nádory prsu a nádory děložního hrdla.

Preventivní screeningy

  • Screening nádorů prsu se provádí prostřednictvím mamografie od 45 let 1x za dva roky. Mladší ženy si mohou vyšetření na mamografu nebo ultrazvuku zaplatit. Ročně touto chorobou onemocní v Česku přibližně každá tisící žena. U žen, ale i u mužů pak platí, že pokud mají pozitivní rodinnou anamnézu nebo jiné rizikové faktory rakoviny prsu, tak by od 25 let měl praktický lékař nebo gynekolog vypisovat žádanku na klinické vyšetření prsou.
  • Screening nádorů tlustého střeva a konečníku se provádí prostřednictvím testu na okultní krvácení do stolice od 50 do 55 let 1x ročně, od 55 let 1x za dva roky, nebo se doplňuje screeningovou kolonoskopií 1x za 10 let.
  • Screening nádorů děložního hrdla prostřednictví cytologického vyšetření stěru z děložního čípku provádí registrující gynekolog u dívek a žen od 15 let věku 1x ročně v rámci preventivní prohlídky.

Jak to mají s prevencí děti?

Dětská prohlídkaV prvních měsících života čeká miminko celá řada preventivních prohlídek. První všeobecnou preventivní prohlídku dítě podstoupí krátce po propuštění z porodnice a do konce prvního roku života ho čeká dalších několik návštěv dětského lékaře - ve 14 dnech věku, v 6 týdnech, ve 3 měsících, poté ve 4-5 měsících věku a v 6, 8, 10-11 a ve 12 měsících. Následují prohlídky v odstupu půl roku – v 18 měsících věku, a od 3 let se už preventivní prohlídky konají ve dvouletých intervalech až do 17 let.

Součástí vyšetření je zjištění hmotnosti, výšky, měření obvodu hlavy, zhodnocení růstu a stavu výživy dítěte, hodnotí se psychomotorický vývoj a podle věku se kontroluje zrak, sluch, řeč a provádějí některá specifická vyšetření a očkuje se. Součástí prohlídky je také sociální a rodinná anamnéza, což je důležité k včasnému zachycení některých dědičných onemocnění.

Poslední všeobecná preventivní prohlídka dětí se pak provádí před ukončením péče u praktického lékaře pro děti a dorost. Následně si pak čerstvě dospělí pacienti sami najdou praktického lékaře pro dospělé a ten si od dětského lékaře vyžádá potřebnou zdravotní dokumentaci.