POZVÁNKA


Sekce potravinářských výrob - Úřad pro potraviny
pořádá
dne 23. 10. 2017
od 10 - 13 hod.
na adrese Těšnov 17, 110 00 Praha 1
místnost č. 400
seminář na téma

„Legislativní rámec pro hygienu potravinářských strojních zařízení“

Program:


9.45 - 10.00 Registrace
10.00 - 10.10 hod. Zahájení semináře a úvodní vystoupení Ing. Jindřich Fialka - Ministerstvo zemědělství
10.10 - 10.30 Činnost dozorových orgánů MZe, jejich role a možnosti Ing. Miloš Kavka - Ústřední inspektorát Státní zemědělské a potravinářské inspekce
10.30 - 10.50 Dozor Státní veterinární správy nad produkty živočišného původu MVDr. Jiří Hlaváček - Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy
10.50 - 11.10 Technologické linky potravinářského průmyslu a jejich úskalí Ing. Ivan Chadima - regionální sekce EHEDG pro ČR/SR
11.10 - 11.25 Přestávka
11.25 - 11.45 Požadavky na bezpečnost materiálů přicházejících do kontaktu s potravinami Ing. Jitka Sosnovcová - Státní zdravotní ústav
11.45 - 12.05 Problematika realizace investičních celků v potravinářském průmyslu
Ing. Milan Šlejhar - Bohemiachlad spol. s r.o.
12.05 - 12.25 Systém posuzování shody - vazba na hygienu potravinářských zařízení Ing. Eva Černá - Český institut pro akreditaci
12.25 - 13.00 Diskuze

Vstup zdarma, registrace doporučována zde:
Registrace: adela.riegerova@mze.cz